top of page

OCHRANA DAT

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů. Obecně je možné používat naše webové stránky bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokud se na našich stránkách shromažďují osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailové adresy), děje se tak vždy, pokud je to možné, dobrovolně. Tyto údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předány třetím stranám. Rádi bychom upozornili, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

 

 

Informace o zpracování údajů v souvislosti s Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Ireland Limited. Pokud se osoba odpovědná za zpracování údajů na této webové stránce nachází mimo Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarsko, pak zpracování údajů Google Analytics provádí společnost Google LLC. Google LLC a Google Ireland Limited jsou dále označovány jako „Google“.

Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají v počítači návštěvníka stránek a umožňují analyzovat, jak návštěvník stránky používá. Informace generované souborem cookie o používání této webové stránky návštěvníkem stránek (včetně zkrácené IP adresy) se obvykle přenášejí na server Google a tam se ukládají.

Google Analytics se na tomto webu používá výhradně s rozšířením „_anonymizeIp()“. Toto rozšíření zajišťuje anonymizaci IP adresy jejím zkrácením a vylučuje jakýkoli přímý osobní odkaz. Prostřednictvím rozšíření je předem zkrácena IP adresa Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. IP adresa přenášená příslušným prohlížečem v rámci Google Analytics se neslučuje s jinými údaji Google.

Jménem provozovatele stránek použije Google generované informace k vyhodnocení používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitě webové stránky a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu provozovateli stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Oprávněný zájem na zpracování údajů spočívá v optimalizaci tohoto webu, analýze používání webu a přizpůsobení obsahu. Zájmy uživatelů jsou dostatečně chráněny pseudonymizací.

Google LLC. nabízí záruku na základě standardních smluvních doložek pro zachování přiměřené úrovně ochrany údajů. Údaje odeslané a propojené se soubory cookie, identifikátory uživatele (např. ID uživatele) nebo reklamní ID jsou automaticky vymazány po 50 měsících. K vymazání údajů, jejichž doba uchování byla dosažena, dochází automaticky jednou měsíčně.

Shromažďování pomocí Google Analytics může být zabráněno tím, že návštěvník webu upraví nastavení souborů cookie pro tento web. Proti shromažďování a uchovávání IP adresy a údajů generovaných soubory cookie lze také kdykoli s budoucí platností vznést námitku. Odpovídající plugin prohlížeče lze stáhnout a nainstalovat pomocí následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Návštěvník webu může zabránit službě Google Analytics ve shromažďování údajů na tomto webu kliknutím na následující odkaz kliknutí. Opt-out cookie je nastaven, aby zabránil budoucímu shromažďování údajů při návštěvě této webové stránky.

Další informace o používání údajů společností Google, nastavení a možnostech námitek naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google (https://policies.google.com/privacy) a v nastavení zobrazování reklamy Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

reCAPTCHA

K ochraně vašich požadavků prostřednictvím internetových formulářů používáme službu reCAPTCHA od společnosti Google LLC (Google). Dotaz se používá k rozlišení, zda byl záznam proveden člověkem nebo nesprávně prostřednictvím automatizovaného strojového zpracování. Dotaz zahrnuje odeslání IP adresy a jakýchkoli dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google. Za tímto účelem budou vaše informace předány společnosti Google a tam použity. Vaše IP adresa však bude společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele tohoto webu použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání této služby. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci reCaptcha se neslučuje s jinými daty Google. Na tato data se vztahují různá nařízení společnosti Google na ochranu údajů. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de

bottom of page