top of page

Podmínky

RADY & ZKOUŠET
PONDĚLÍ je WALK IN DAY, můžete přijít bez objednání a zdarma. Naše konzultace pro svatební hosty, konzultace doplňků a vaše druhá montáž jsou také zdarma. Za naše PÁTEČNÍ a SOBOTNÍ SCHŮZKY je poplatek za konzultaci 49 eur. Při nákupu šatů vám samozřejmě účtujeme servisní poplatek. Pokud se něco objeví a nemůžete schůzku dodržet, máte možnost schůzku zrušit až 48 hodin předem. V tomto případě obdržíte servisní poplatek zpět. V opačném případě si ponecháme bezpečnostní poplatek v plné výši, jak je popsáno výše.


PLATIT

Jakmile se závazně rozhodnete pro šaty, naúčtujeme vám zálohu ve výši minimálně 50 procent. Pokud jste si vybrali šaty ve výprodeji nebo vám byly poskytnuty slevy prostřednictvím akcí, je celková částka splatná okamžitě. Platit můžete kartou EC nebo bankovním převodem. Pokud vaše vysněné šaty v BLUSH & Jakmile BLEU dorazí, budeme vás okamžitě kontaktovat, abychom vás o tom informovali. Poté zaplatíte zbývající částku účtu. Můžete to udělat s platební lhůtou 5 dnů v našem butiku pomocí EC karty nebo pohodlně z domova bankovním převodem. Zboží zůstává majetkem společnosti BLUSH & BLEU.


DODÁVKA

Naši výrobci nabízejí dodávky do šesti až maximálně devíti měsíců. Expresní dodávky jsou možné za poplatek a musí být písemně zaznamenány na kupní smlouvě. Lze objednané šaty zrušit kvůli okolnostem ovlivňujícím BLUSH & Pokud BLEU nenese odpovědnost - např. vinou výrobce nebo dodavatele, nebude doručeno včas (nejpozději den před svatbou) nebo nebude doručeno vůbec, kupní smlouva pozbývá platnosti. BLUSH & BLEU za to nepřebírá žádnou záruku ani odpovědnost, která by přesahovala zákonná ustanovení. V případě pozdních dodávek, za které nesete odpovědnost, nelze vůči BLUSH & BLEU lze reklamovat z důvodu zpoždění. Naše společnost nemůže nést odpovědnost za jakékoli změny velikosti a/nebo rozměrů zákazníka v daný den oproti rozměrům a rozměrům uvedeným v objednávkovém formuláři. BLUSH & BLEU nemůže být zodpovědná za nepodstatné změny barev, drapérie, krajky; Dekorace a materiály, které budou v době objednávky shledány mezi dodaným zbožím a zbožím skladem na prodejně, budou zodpovědné.


ZMĚNY

Ve většině případů bude nutná další úprava jako jemné doladění. BLUSH & BLEU nezahrnuje náklady na úpravu v cenách šatů, takže si můžete zcela svobodně vybrat, kde budou vaše šaty vypasovány. Vaši změnu rádi provedeme v některém z našich partnerských studií na míru nebo se můžete obrátit na Vámi zvolené přestavbové studio. Ceny za úpravy jsou individuální, protože každé šaty jsou jedinečné a náklady se u jednotlivých nevěst liší. Za úpravu šatů účtujeme čtyřicet devět eur za hodinu.


ÚLOŽNÝ PROSTOR

Svatební šaty na přání zákazníka zdarma uskladníme maximálně 1 rok nebo do svatby, pokud bude kapacita našeho skladu. Odpovědnost za poškození nebo ztrátu je vyloučena. To platí i pro normální a prostou nedbalost. Místem uložení je buď sklad u BLUSH & BLEU nebo ateliér naší švadleny. Ukázka šatů | Vzorové výprodejové šaty nelze skladovat.


REKLAMACE

Reklamaci lze uznat pouze v případě, že je reklamace uplatněna ihned (než zboží opustí prodejnu). Reklamace již odebraného zboží již nebude akceptována.
Látka je živý materiál a i přes nejpečlivější zpracování se i při použití stejných rozměrů může chovat případ od případu z mnoha důvodů odlišně. Mohou proto existovat drobné odchylky v kvalitě, barvě a střihu, které jsou technicky nevyhnutelné. Nelze tedy namítat obvyklé nebo drobné, technicky nevyhnutelné odchylky v kvalitě, barvě, šířce, hmotnosti, vybavení nebo designu.
Zboží by mělo být při dodání pečlivě zkontrolováno, zda nevykazuje chyby nebo vady; Závady a chyby musí být okamžitě hlášeny společnosti BLUSH & Hlaste se na BLEU. Vady je nutné nahlásit před dodáním zboží. V případě závady společnost buď závadu opraví, nebo dodá zboží bez závad. Pokud tato oprava selže, BLUSH & BLEU vrátí kupní cenu. V opačném případě jsou vaše práva založena na zákonných ustanoveních.


VÝMĚNA A VRÁCENÍ

Po U.SPokud není smlouva uzavřena ústně nebo písemně, nelze zboží vyměnit ani vrátit. Je to proto, že každé naše šaty jsou ušité přímo pro vás. V den, kdy podepíšeme smlouvu, objednáme vaše šaty u příslušného výrobce. Bohužel již není možné, abychom vaši objednávku následně zrušili, takže ani vy. Nabízíme Vám možnost vybrat si jiné svatební šaty ve stejné nebo vyšší ceně do 48 hodin od uzavření kupní smlouvy (ústně/písemně). V případě vady má zákazník zákonné právo na záruku. Ve výjimečných případech, ze zvláštních důvodů, jako je těhotenství, lze výměnu provést za storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny svatebních šatů k výměně, pokud jsou nové svatební šaty minimálně stejné. cena. Výměna za levnější šaty není možná.
Ukázka šatů | Výprodejové šaty nelze vyměnit po dobu 48 hodin.


ODDĚLITELNOST

Pokud jsou jednotlivá ustanovení neúčinná nebo se stanou neúčinnými, zůstávají zbývající ustanovení v platnosti. V takovém případě budou neplatná ustanovení nahrazena těmi, která se nejvíce blíží ekonomickému účelu ustanovení.K 1. červnu 2023

bottom of page